GRAFICKÉ PODKLADY

Tlač vizitiek - GRAFICKÉ PODKLADYVzhľadom na to, že rozhodujúca časť predlôh pre tlač vizitiek sa posiela e-mailom, teda bez osobného stretnutia, poprosíme o dodávanie grafických podkladov na základe nami uvedených požiadaviek.
Rozmer bežnej vizitky pred tlačou je 94x54mm (po oreze 90x50mm) Grafický návrh by mal obsahovať orezové značky, spadávky. Farebný režim vo farbách CMYK. Ak požadujete Pantone farby, je potrebné túto skutočnosť konzultovať. Ak klient neupozorní vopred o skutočnosť že sa jedná o pantone farby, bude mu dodaný podklad vytlačený v CMYK. Následná reklamácia z dôvodu nezhody farieb je neopodstatnená.
Posielajte nám len bezproblémové formáty, najlepšie cdr , psd, ai, pdf. Predlohy posielajte vždy s textom prevedeným do kriviek, inak neručíme za zámenu fontov. Používajte iba predlohy spracované v programoch pracujúcich s vektorovou grafikou. Predlohy pre tlač musia mať správny rozmer, farebný režim, rozlíšenie a všetky náležitosti tlačového súboru.
Ku každej zákazke v ktorej je priamy zásah do vizuálu grafického návrhu je poslaný na odsúhlasenie.
Zákazník platí len za grafické práce a úpravy podľa požiadaviek zákazníka, plus korektúry ktoré sú s tým spojené. Ak je grafický podklad korektný, platia tie ceny ktoré sú uvedené na našom webe. Zákazník zaplatí aj za úpravy predlôh, dodaných v nevyhovujúcich formátoch, alebo vyhotoveniach (word, excel, scen vizitky, grafický návrh bez spádu a iné).
Súhlasom korektúry potvrdzuje zákazník tlač vizitiek. Následné reklamácie prípadných chýb sú bezpredmetné, ak ste ich prehliadli už v korektúre.


V prípade otázok nás môžete kontaktovať na objednavky@lacnevizitky.sk , alebo na tel. čísle: 0907 575 566

 

Správne navrhnutie vizitky 90x50mm

+ 2 mm spad z každej strany (94x54mm)1, základný rozmer štandardnej vizitky je rozmer 90x50mm, červený rámček v ukážke zobrazuje hranu konečnej vizitky. 2, orezové značky (8x čiarky po obvode) sú potrebné pri stohovom rezaní. Sú znázornené čiernymi čiarkami po okolí, vzdialene 2mm od červenej čiary v dĺžke max. 2mm. 3,v červenom rámčeku sa nachádza prerušovaná zelená čiara ktorá ohraničuje maximálne uloženie textu, obrázkov. Tento zelený štvorec je vycentrovaný na stred a od červenej čiary je vzdialený 3mm z každej strany. Vnútorná plocha pre vkladanie potrebných údajov je 84x44mm.

 


Správne rozloženie textu na vizitke

Na tejto ukážke je znázornenia zelena čiara, jej vnútorná plocha je určená na vloženie ľubovoľného textu a obrázkov, Upozornenie: Texty a obrázky presahujúce tuto zelenú čiaru budú zaslane klientovi na späť na upravenie. Po vložení potrebných údajov je potrebne na koniec odstrániť zelene olemovanie, červene olemovanie. Posledná vec ktorá je potrená - označiť cely dokument a to texty a obrázky a stlačiť Ctrl a Q naraz (tento úkon sa vykonáva len v grafickom programe COREL) za účelom zakrivkovania dokumentu. Pri iných programov je nutné vytvoriť PDF súbor ktorý sa nám následne zašle na kontrolu.

 Správne rozloženie obrázku na vizitke

Ak požadujete mať obrázok alebo farbu od hrany okraja vizitky musí farba a obrázok presahovať červený rám tak ako je to znázornené na ukážke

 

 Grafický návrh Vám vieme vytvoriť aj na želanie. Kontaktujte nás.