Kontakt


DIAMAR print s.r.o.
Tel.: 0907 575 566

objednavky@lacnevizitky.sk

Sídlo: Nový Rad 6, Okoč 930 28 IČO: 45 959 129 DIČ: 2023172646
Číslo obchodného registra: Vložka číslo: 69374/B Číslo účtu - VUB : SK6402000000003638014253
Nové číslo účtu je platné od 03.03.2016 a daným dňom nahrádza pôvodné číslo účtu vedené v Tatra banke.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda