Kontrolny výtlačok

Kontrolný výtlačok11. Záverečné ustanovenia - (výber bodu - kontrolný výtlačok)

11.6. Kupujúci má právo na kontrolný výtlačok vlastného tlačového návrhu pred samotnou tlačou. Doba dodania celej dodávky však začína následne plynúť až po písomnom schválení kontrolného výtlačku alebo prijatia podpísaného výtlačku našou tlačiarňou. Kontrolný výtlačok slúži na vizualizáciu farebnosti. Používa sa hlavne pri vyšších nákladoch a v prípadoch kedy je kladený vysoký dôraz na farebnosť vytlačených produktov. Ak kontrolný výtlačok nie je požadovaný dodatočné reklamácie na kvalitu tlače nebudú akceptované. Kontrolný výtlačok je spoplatnený podľa rozsahu tlače a vykonaných služieb.

ustanovenia nadobúdajú platnosť 25.05.2018Záverečné ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok (VOP).